Eugeny Medvedev, Graphite Self-Portrait, 2020 

Graphite on paper, 43 × 30 cm (16.9 × 11.8 inches) 

© Eugeny Medvedev

Graphite Self-Portrait by EUGENY MEDVEDEV

$2,000.00Price
<