Yuriy Ushakov, Portrait of Nastya, 2019 

Oil on canvas, 70 × 50 cm (27.6 × 19.7 inches) 

© Yuriy Ushakov

Portrait of Nastya by YURIY USHAKOV

$1,900.00Price